Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi zwalczające brudnicę mniszkę

Nadleśnictwo Niedźwiady Planuje wykonać lotniczy zabieg zwalczający gąsienice brudnicy mniszki.

 

Nadleśnictwo Niedźwiady informuje, że w dniach od 5  do  18 czerwca 2018 r. wykonane zostaną zabiegi agrolotnicze drzewostanów zagrożonych przez gąsienice brudnicy mniszki.

Zabiegi prowadzone będą w godzinach rannych i popołudniowych na terenie gmin:

  • Przechlewo -powierzchnia110 ha.

  • Koczała - powierzchnia 705 ha.

  • Rzeczenica -powierzchnia 411 ha.

Do zabiegu użyty zostanie preparat FORAY 76 B w dawce 2,5l/ha. Jest on bezpieczny dla pszczół i środowiska. 

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt ograniczony jest do czasu wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin, okres karencji - nie dotyczy.

Powierzchnie objęte zabiegami zostaną oznakowane w terenie odpowiednimi kartami informacyjnymi. Na czas wykonania oprysków nie będzie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.