Dla leśniczych

Przy wyborze drzew matecznych należy brać pod uwagę to, że powinny wyróżniać się swoją grubością i wysokością spośród otaczających je drzew tego samego gatunku i wieku, rosnących w tych samych warunkach.

Hodowla lasu

Po raz kolejny wzięliśmy udział w testowaniu potomstwa drzewostanów sosnowych.

Ochrona lasu

Nadleśnictwo Niedźwiady Planuje wykonać lotniczy zabieg zwalczający gąsienice brudnicy mniszki.

Użytkowanie lasu

Szczegółowe informacje zawarto w Planie Urządzania Lasu na lata 2013-2022.

Urządzanie lasu

Celem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu z lata 2015-2019, będzie zebranie danych o polskich lasach – zarówno państwowych jak i prywatnych.

Łowiectwo

Informacje w jaki sposób choroba się rozprzestrzenia oraz sposoby rozpoznania objawów u świń i dzików.