Wydawca treści Wydawca treści

Zabiegi zwalczające brudnicę mniszkę

Nadleśnictwo Niedźwiady wspólnie z Nadleśnictwem Czarne i Osusznica planuje wykonać lotniczy zabieg zwalczający gąsienice brudnicy mniszki.

Nadleśnictwo Niedźwiady informuje, że w dniach od 7 czerwca do  23 czerwca 2017r. wykonane zostaną zabiegi agrolotnicze drzewostanów zagrożonych przez żerujące na igłach sosny gąsienice motyla brudnicy mniszki.

Zabiegi prowadzone będą w godzinach rannych i popołudniowych na terenie:

  •  gminy Przechlewo -  powierzchnia 874,15 ha.
  •  gminy Koczała - powierzchnia  2719,85 ha.
  •  gminy Rzeczenica -  powierzchnia 1425,76 ha.

Równolegle oprysk prowadzony będzie w sąsiednich jednostkach (Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie oraz Osusznica).

Do zabiegu użyty zostanie preparat FORAY 76 B w dawce 2,5l/ha. Jest on bezpieczny dla pszczół i środowiska. Środek zostanie rozpylony nad powierzchnią leśną za pomocą samolotów typu dromader.

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt ograniczony jest do czasu wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin, okres karencji - nie dotyczy.

Powierzchnie objęte zabiegami zostaną oznakowane w terenie odpowiednimi kartami informacyjnymi. Na czas wykonania oprysków nie będzie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.

 


Film o rakach szlachetnych

Film o rakach szlachetnych zrealizowano na ternie leśnictwa Nowa Brda (więcej informacji w zakładce kontakt/ leśnictwa/Nowa Brda).


Ochrona lasu

Słabo urozmaicone pod względem składu gatunkowego i wieku drzewostany, o dużym udziale gruntów porolnych, narażone są na ataki szkodników owadzich i grzybowych.

Słabo urozmaicone pod względem składu gatunkowego i wieku drzewostany, o dużym udziale gruntów porolnych, narażone są na ataki szkodników owadzich i grzybowych. W 2004 r. zwalczano brudnicę mniszkę na powierzchni ok. 11 000 ha oraz zawodnicę modrzewiową na pow. 21 ha. W 2012 roku wykonano oprysk zwalczający brudnicę mniszkę na powierzchni ok. 1300 ha. Co roku dużą uwagę poświęca się kontroli takich szkodników jak: szeliniak sosnowiec, poproch cetyniak, strzygonia chinówka, cetyniec większy, drwalnik paskowany czy kornik drukarz.

Podejmowane są starania zmierzające do wzmocnienia naturalnej odporności drzewostanów, zwiększana jest bioróżnorodność (tworzone są zbiorniki retencyjne, zwiększa się ilość gatunków liściastych, stosuje się podsadzenia na bogatszych siedliskach).