Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat "Bocheńskie Błoto"

Rezerwat „Bocheńskie Błoto" jest najstarszym rezerwatem w nadleśnictwie, utworzony został dnia 28.07.1962r. w celu ochrony przyrodniczo cennych pokładów torfowiska przejściowego.

Rezerwat obejmuje powierzchnię 15,86 ha, na której rośliny bagienne tworzą uginający się pod wpływem ciężaru ciała falujący kożuch. Oprócz tak rzadkich i ciekawych roślin jak rosiczka, woskownica, żurawina błota, bażyna, wełnianki spotkać można nieliczne naloty sosen, świerków oraz brzóz stanowiących malownicze uzupełnienie przestrzeni pokrytej roślinami torfowymi.

Zagrożeniem dla zachowania najcenniejszych walorów rezerwatu jest ekspansja trzcinowisk, które co prawda dają doskonałe schronienie dzikim zwierzętom, jednak zmieniają warunki ekologicznie ograniczając i wypierając najcenniejszą roślinność związaną z bagiennym charakterem rezerwatu. Dodatkowym zagrożeniem jest niszczenie wrażliwych na wydeptania roślin przez amatorów żurawiny, którzy pomimo prowadzonej przez Służbę Leśną pieczy nielegalnie dokonują zbioru owoców na terenie rezerwatu.

Rezerwat „Bocheńskie Błoto" jest głęboko ukryty w leśnym kompleksie Obrębu Rudawy w Leśnictwie Głuszec. Znają go przede wszystkim naukowcy prowadzący badania, miejscowa społeczność i pracownicy nadleśnictwa. Dzięki temu zachował charakter tajemniczego, niedostępnego, a przez to nienaruszonego przez człowieka miejsca. Według przekazów leśniczego, właśnie w okolicy rezerwatu kilkanaście lat temu wilki po raz pierwszy wyprowadzały swoje mioty.